פיתוח אתרים הינו התהליך של בניית אתר או שרות ברשת האינטרנט משלב המחשבה ועד הפעלת האתר או השרות ובדיקתו.
אנו מתיחסים לאתר או שירות שהינו יחיד במינו ואין דומה לו. אפשר להגיד שהבדל בין בניית אתר לפיתוח אתר הינו ביחודיות האתר.
אתר שאין כמותו או שהמתכנת בונה אותו מהבסיס הינו פיתוח אתר. שכפול האתר אחרי פיתוחו ובניה מחדש של אותו אתר יקרא בניית אתרים.
לדעת נט מערכות ניהול בנויית (גם ב ASP וגם ב ASP.NET).
מחלקת הפיתוח עובדת על פיתוח המערכות בהתאם לדרישות ההנהלה וגם על פיתוח אתרים יחודיים בהתאם לדרישות הלקוח.
לדוגמא:
אתר חדש לעיריית נס ציונה – דרישת הלקוח הביאה לבניית מודולים מותאמים לעיריות.
אתר חדש לארצי חיבה – דרישת הלקוח הביא לבניה של מערכת המושתת על מספר רב של אבות מתוך עץ האתר.
ועוד דוגמאות רבות של פיתוח אתרים בהתאם לדרישות לקוח.