למעשה כל האתרים שבנתה "דעת נט" התחילו מ"פיתוח אתר" או מודול בתוך האתר.
בתחילת דרכה פיתחה דעת נט מערכת ניהול תוכן. מערכת ניהול התוכן נבנתה מהבסיס ולמעשה פותחה על ידי דעת נט. לאחר שמערכת ניהול התוכן הוכנה מתוך מערכת ניהול התוכן מתבצעת "בניית אתרים" שהוא ההכנה של האתר מתוך מערכת מוכנה.
כל מודול חדש שפותח בתוך המערכת החל ממודול חדשות ועד מודול חברים בתחילת הדרך למעשה בוצע בו פיתוח.
השלבים לפיתוח הינם:
מחשבה לגבי שירות או אתר אותו אנו רוצים לפתח.
בדיקת ממשק המשתמש (UI) של האתר
החלטות לגבי הכלים שבעזרתם כדאי לבנות את השרות / אתר.
בניית כל המסכים של הפיתוח.
החלטה לגבי משך הפרויקט (עלותו)
תכנות של האתר
בדיקתו של האתר.
התאמת גרפיקה לאתר ולממשק המשתמש
הפעלה נסיונית של השרות / אתר
איזון חוזר בכדי לבדוק את כל הבעיות ולהפוך את השרות לפעיל.
כל השלבים שתוארו למעלה הם מה שדעת נט מבצעת על צרכים של לקוחות.